تمدید مهلت ارسال مقالات تا 10 تیر
1400/04/01

پژوهشگران گرامی

با توجه به درخواست های مکرر شما و با تصمیم شورای سیاست گذاری کنفرانس، مهلت ارسال مقالات تا 10 تیر ماه تمدید شد.