رهمای نگارش مقالات
عملیات عنوان فایل توضیحات تاریخ ویرایش تعداد دانلود حجم
  • English paper template 1401/07/19 41 608.0 KB
  • راهنمای نگارش مقالات فارسی 1401/07/19 51 610.6 KB
    دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی